Mokyklos darbuotojai

Mažeikių choreografijos mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašas:

Mokyklos administracija:

Tendienė Jolanta – mokyklos direktorius, choreografijos mokytoja ekspertė,

Zelbienė Ramunė  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, choreografijos mokytoja ekspertė,

Kneitaitė Edita  –  ūkio dalies vedėja,

Armonienė Alina – vyresnioji buhalterė,

Viktorija Volkova – sekretorė.

 

Pedagogai:

Legenzovienė Jelena – choreografijos mokytoja ekspertė,

Gross Olga –  choreografijos mokytoja ekspertė,

Dapšytė Danguolė – choreografijos mokytoja ekspertė,

Naruta Marius – choreografijos mokytojas metodininkas,

Balvočius Vytautas – choreografijos vyr. mokytojas,

Vitkauskienė  Eglė – choreografijos mokytoja metodininkė,

Diržininkienė Inga – choreografijos mokytoja,

Strikauskienė Raimonda – muzikos mokytoja metodininkė,

Jestromskienė Ingrida – muzikos mokytoja metodininkė,

Šiaulytė-Buivydienė Inga – muzikos mokytoja metodininkė,

Alčauskis Vidmantas – muzikos vyr. mokytojas,

Saparienė Lolita – muzikos mokytoja metodininkė,

Šopa Jonas – muzikos mokytojas,

Žičkienė Monika – muzikos mokytoja,

Gedvilienė Margarita – koncertmeistėrė,

Sukurienė Zita – vyr. koncertmeistėrė.

 

Aptarnaujantis personalas:

Mokyklos budinčios:

Šiaulienė Rima,

Malūkienė Sigutė.

Valytojos:

Vaškevičienė Joana,

Margelienė Aliutė.