KAUŠKUČIO galerija

Saulele, motule, užtekėk

Iš bobulės skrynios

Aguonėlė

Mokyklos 30 metų per 11 minučių

„Kauškutis“ Diagnozė ateitis 2 laida

Kalėdinis KAUŠKUČIO ir draugų koncertas

KAUŠKUČIO koncertas

KAUŠKUTIS - Čeverykai, Padūkėlis, Dunda grindys

KAUŠKUTIS - Verbos, Didvakario polka, Vakaruškos

KAUŠKUTIS - šokis "Pas močiutę augau"