Liaudiškų šokių studija KAUŠKUTIS

                                                                                                   Dosnumas mano, kaip ta jūra – be krantų,

                                                                                       O meilė taip gili, ir kuo daugiau tau atiduot galiu,

                                                                                                   Tuo pats daugiau laimiu, nėra jokių ribų…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        W. Shakespeare

 

Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ tikslas

Būti nacionalinės kultūros nešėju, propaguoti lietuviškas šokio tradicijas, pažinti ir gerbti savo ir kitų tautų istoriją bei kultūrą.

 

Studijos vadovai

 • Meno vadovė – Jolanta Tendienė.
 • Muzikinės dalies vadovas – Jonas Šopa.
 • Baletmeisteriai: Ramunė Zelbienė, Olga Gross, Danguolė Dapšytė, Eglė Vitkauskienė, Marius Naruta, Vytautas Balvočius.
 • Koncertmeisteriai: Margarita Gedvilienė, Lolita Saparienė, Ingrida Jestromskienė, Zita Sukurienė, Monika Žičkienė, Vidmantas Alčauskis.

 

„Kauškutis“ – šokio meistriškumo mokykla – Mažeikių fenomenas

Jau daugiau nei 30 metų savo istoriją rašo Mažeikiuose gyvuojanti liaudiškų šokių studija „Kauškutis“. Tai kultūrinės saviraiškos erdvė, meno vadovės Jolantos Tendienės ir jos bendražygių – baletmeisterių ir koncertmeisterių – dėka pelniusi šokio meistriškumo mokyklos statusą. Mažeikių krašto vaikai ir jaunuoliai turi fenomenalią galimybę patirti sceninio ir folklorinio šokio dermės magiją. O ji ne tik skatina nerti į tautinės kultūros ištakas, bet pareikalauja ir fizinės, ir dvasinės ištvermės bei atsakomybės. Juk puošti Lietuvą šokiu, nešti jį į tolimiausius pasaulio kraštus nėra taip paprasta. Kauškutiečiams sukantis ratu, vis atsinaujinama, įgyjama naujos patirties, o savo kauškėjimu viltingai skleidžiama Geroji Naujiena apie gėrio ir grožio amžinumą. Tad mažeikiškiai žino, kad jo vėliava – patikimose jaunimo ir jį padrąsinančių choreografų rankose. Tai atspindi ne tik šiandienos realybė, bet ir istorinio laiko atmintis, kurią kasmet Mažeikiuose liudija Kovo 11-oji, neatskiriama nuo „Kauškučio“, kaip laisvės, gyvybingumo ir vilties pranašo.

Neformaliojo švietimo kontekste „Kauškutis“ turi fenomenalų savo įvaizdį, ne tuščiai skambantį, bet laiko patikrintą kūrybingos, optimistiškos bendruomenės pavyzdį.

 

 Pagrindinis „Kauškučio“ kodas – vertybių siekis

Išskirtinis „Kauškučio“ ženklas – pagarba. Tie, kas yra buvę bent viename šios studijos šokėjų koncerte, be abejonės, pajuto ir suvokė, kad pagarbiai einama dvasinių vertybių keliu, taip reikalingu nūdienos iššūkių pasaulyje. Nori išmokti šokti – ugdykis valią ir atsakomybę! Tau būtina pajusti šalia esantįjį – mylėk artimą! Reikia patarimo – pasitikėk vadovu! Sieki būti globalistu – pirmiausia pažink savo šaknis, gerbk šeimą, gimtąjį kraštą ir puoselėk jo tradicijas. Pasiryžti eiti kultūros keliu – kantriai ir džiaugsmingai sukis šokio ritmu. Taigi bręstanti asmenybė visų pirma pagarbiai susipažįsta su savimi – ilgalaikės pratybos, vidinis troškimas tobulėti įveda į savo, kaip kultūringo žmogaus, tapatybės kūrimą. Jis apima ir fizines galimybes, ir dvasinės išraiškos subtilybes, ir tautinės kultūros pažinimą, ir taip reikalingą atsakomybę. Šokantys skaitmeninės visuomenės vaikai savo studijoje ir įtvirtina estetinį patyrimą – tarsi iš aguonos grūdo pakylama, stiebiamasi į saulę ir einama savo keliu. Taip augama! Taip estetinėmis, moralinėmis, pilietinėmis vertybėmis dalijamasi su kitais.

Tik pažvelkime į programų pavadinimus! Argi neaiški Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ vizija ir misija?!

 

„Kauškučio“ veiklos kaleidoskope – iškalbingos programos!

1. „Saulele, motule, užtekėk“, 1988–1989 m.
2. „Iš bobulės skrynios“, 1990 m.
3. „Duktė namie viena liko“, 1993 m.
4. „Suvenyras festivaliui“, 1995 m.
5. „…Vieną kartą …“, 1996 m.
6. „Jau saulelė“, 1997 m.
7. „Kauškučio“ 10 m. jubiliejinė programa „Jau saulelė budino svietą“, 1998 03 11
8. „Su vyturiu kylam“, 1999 03 11
9. „Dienų tėkmė“, 1999 01 29
10. „Lino kelias“, 2000 03 11
11. „Sukauškiekem, sutrepsiekem“, 2000 03 11
12. „Buvau į Lietuvą išėjęs“, 2002 03 11
13. Jubiliejinė 15 metų „Kauškučio“ programa „Bangų nešami“, 2003 03 11
14. „Gėlių kvartale“, 2004 03 11
15. „Mes sukam savo ratą“, 2005 03 11
16. „Vaikystės glėby“, 2006 03 11
17. „Dienų audimas“, 2007 03 11
18. Jubiliejinė 20 metų „Kauškučio“ programa „Iš kraitės skrynios“, 2008 03 11
19. „Tūkstantmečio sutartinė“, 2009 03 11
20. Keturios choreografinės miniatiūros „Varpelio aido link“, 2009 12 11
21. „Sveiks, svieteli margs“, 2010 03 11
22. „Šokio žingsniu“, 2010 12 09
23. „Pakol jauni esma“, 2011 03 11
24. „Sveiks, svieteli margs, sveiks ir tu, žmogau“. „Aukso paukštės“ įteikimo šventė, 2012 03 11
25. Jubiliejinė 25 metų „Kauškučio“ programa „Mūsų medyje, paukščiai, čiulbėkit“, 2013 03 11
26. „Ir aš – pasaulio dalis“, 2014 03 11
27. Tarptautinis festivalis Plungėje „Kovo 11 vaikai“, 2015 03 11
28. „Einu savo keliu“, 2016 03 11
29. „Mano vaikystės kiemas“, 2017 03 11
30. Jubiliejinė 30 metų „Kauškučio“ programa „Dėl mūs visas šis pasaulis“, 2018 03 11
31. „Gimtosios žemės atsirėmęs…“, 2019 03 11
32. „Mane augina Lietuva“, 2020 08 29
33. „Mūsų dienos kaip šventė, 2021 08 27
34. „Saulei nusilenkt“, 2022 03 11
35. Jubiliejinė 35 metų „Kauškučio“ programa „Iš aguonos grūdo“, „Aukso paukštės“ įteikimo šventė, 2023 03 11
36. „Žolynų suktinis“, 2024 03 11

 

„Ir aš – pasaulio dalis“ : nuo Baltijos iki Kanados!

„Kauškučio“ studija savo miesto žiūrovams kasmet dovanoja vis naujas choreografines programas bei miniatiūras, kurios atspindi nuoširdžios bendrystės su kitų šokių studijomis, ar kolektyvais formą. Mažeikiškiai sulaukia šokančių svečių iš visos Lietuvos. Tuo tarpu mūsų šalis „Kauškučio“ išvažinėta skersai ir išilgai. Įvairūs koncertai virsta prasmingais susitikimais su įvairių respublikos regionų liaudiškų šokių entuziastais – dalijamasi scenine patirtimi, autentiško šokio galimybėmis, galų gale pasidžiaugiama gražia draugyste.

Tačiau kauškutiečiai šoka ir kauška ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Platūs jų kelionių maršrutai. „Kauškučio“ studija reprezentavo lietuviško šokio meną tarptautiniuose festivaliuose Baltijos šalyse, Lenkijoje, Baltarusijoje, Gruzijoje, Bulgarijoje, Makedonijoje, Serbijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Kipre, Turkijoje, Graikijoje, Kinijoje, Juodkalnijoje ir netgi Kanadoje. Tad nenuostabu, kad šokis, kaip kultūros reiškinys, gali prisidėti ir prie garbingo ambasadoriavimo, ir kultūros universalijų plėtojimo bei įtvirtinimo. Įspūdingi tarptautiniai renginiai virsta neišdildomai prasmingais „Kauškučio“ reginiais, skatinančiais jaunų žmonių kultūrines kompetencijas, jų, kaip asmenybių, savivertę.

 

Pelnytai įvertinama aktyvi „Kauškučio“ veikla

Studijos pedagogų profesinis meistriškumas įkvepia Mažeikių vaikus ir jaunimą siekti meninės veiklos aukštumų. Prie jų prisideda ir nuoširdus tėvų palaikymas, kuris suaktyvina bendruomeniškumą ir norą tobulėti. Jaunieji Mažeikių šokėjai šoka – ir tai svarbiausia!

Tad džiugu, kad meninė „Kauškučio“ saviraiška, profesionaliai dalijama įvairiuose regionų ar šalies konkursuose, festivaliuose, Dainų šventėse bei tarptautiniuose renginiuose, būna pelnytai  įvertinta.

 

Tik pažvelkime į „Kauškučio“ laimėjimus ir suprasime, kad jis yra pasiryžęs tęsti savo darbus!

 • 1988 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurse „AGUONĖLĖ“ pripažintas geriausiu vaikų šokių kolektyvu.
 • 1993 m. skirta kultūros ministerijos II choreografijos premija.
 • 1996 m. Kanadoje Kvebeko mieste vykusiame IX tarptautiniame festivalyje-konkurse tarptautinės komisijos suteikta II vieta (iš 25 šalių kolektyvų).
 • 2001 m. respublikiniame konkurse „KLUMPAKOJIS“ – diplomas geriausiems jauniausiems šokėjams.
 • LRT projekte-konkurse „MAŽŲJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA“ 2001 m. laimėta II vieta, 2005 m. – I vieta.
 • 2004 m. ir 2008 m. „AGUONĖLĖS“ konkursuose užimtos II vietos.
 • 2006 m. respublikiniame konkurse „Klumpakojis“ šokėjai apdovanoti III laipsnio diplomu.
 • 2010 m. Turkijoje, Ankaros mieste, tarptautiniame konkurse „DELPHIC GAMES“ „Kauškučio“ šokėjai pelnė IV vietą iš 64 pasaulio grupių.
 • 2012 03 11 „Kauškučiui“ įteikta respublikinė nominacija „AUKSO PAUKŠTĖ“, kaip garbės ir įvertinimo ženklas.
 • 2012 05 11 Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „AGUONĖLĖ 2012“ respublikiniame rate „Kauškutis“ su programa „Sveiks, svieteli margs“ laimėjo I vietą.
 • 2013 m. Didžiajame tarptautiniame muzikos ir liaudiškų šokių festivalyje Serbijoje šokėjai laimėjo didįjį festivalio prizą (Grand prix).
 • 2015 m. kolektyvas pelnė geriausio liaudies sceninio šokio ansamblio „Grand prix“ ir I laipsnio laureato diplomą tarptautiniame kūrybos festivalyje-konkurse Italijoje.
 • 2016 02 16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime už nuopelnus Mažeikių rajonui 2015 metais skirta rajono Savivaldybės nominacija „2015 m. kultūros ambasadoriai“.
 • 2016 m. – I vieta bei geriausio choreografo diplomas konkurse-festivalyje Nei Pori „PIERIA FEST 2016“ Graikijoje.
 • 2016 12 04 Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“ su programa „Mūsų medyje, paukščiai, čiulbėkit“ tapo laureatu Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurse „AGUONĖLĖ 2016“. Taip pat buvo pelnyti diplomai už išraiškingiausiai atliktą šokį, geriausią teminę programą.
 • 2018 m. tarptautiniame festivalyje-konkurse „GOLDEN DOLPHIN 2018“ Gruzijoje „Kauškutis“ apdovanotas festivalio „Grand prix“.
 • 2019 02 16 Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardassuteiktas „Kauškučio“ meno vadovei Jolantai Tendienei už ilgametę ir aktyvią veiklą, bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą, bendruomenės telkimą, nuopelnus kultūros ir švietimo srityse, Mažeikių vardo garsinimą šalyje ir užsienyje.
 • 2019 02 16 Dainų šventės kūrybinės grupės nariams: Jolantai Tendienei, Ramunei Zelbienei, Danguolei Dapšytei, Olgai Gross, Jurgitai Kungienei, Vidmantui Alčauskiui įteikta Mažeikių rajono savivaldybės nominacija už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą „2018 metų kultūros ambasadoriai“.
 • 2019 11 23–24 Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurse „AGUONĖLĖ 2019“ „Kauškutis“ tapo laureatu. Teatralizuotas studijos pasirodymas „Pro šarmotą langą“ apdovanotas diplomu už geriausią teminę programą.
 • 2021 01 22 „Kauškutis“ pirmą kartą dalyvavo organizacijos „Festival&Contest“ surengtame tarptautiniame nuotoliniame konkurse „PLAY“. Konkursiniai studijos šokiai apdovanoti I ir II laipsnio diplomais, nemokamu dalyvavimu festivaliuose Italijoje ir Ispanijoje bei specialiuoju „Publikos prizu“ – nemokamu dalyvavimu tarptautinėse meno dienose Italijoje.
 • 2021 04 29 Valstybinio ansamblio „LIETUVA“ organizuotame nuotoliniame konkurse „ŠOKA LIETUVA 2021“ kauškutiečiai tapo laureatais!
 • 2022 12 04 Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurse „AGUONĖLĖ 2022“ „Kauškutis“ tapo laureatu.
 • 2023 03 11 „Kauškučiui“ įteikta antroji respublikinė nominacija „AUKSO PAUKŠTĖ“, kaip garbės ir įvertinimo ženklas.
 • 2024 02 16 Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ordino „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ medaliu apdovanojo Mažeikių choreografijos mokyklos direktorę, studijos „Kauškutis“ meno vadovę, Jolantą Tendienę.
 • 2024 02 16 Mažeikių choreografijos mokyklos bendruomenei įteikta nominacija „TAUTINĖS KULTŪROS PUOSELĖTOJA“,
  GARBĖS ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS MAŽEIKIŲ KRAŠTUI“ apdovanota mokyklos direktorė Jolanta Tendienė.

 

TAD TEGU IR TOLIAU PRASMINGAI GYVUOJA AMŽINAI JAUNAS „KAUŠKUTIS“!

„Kauškučio“ gerbėja, mokytoja Laima Skabickienė