Liaudiškų šokių studija KAUŠKUTIS

1988 m. nedideliame šiaurės vakarų Lietuvos miestelyje Mažeikiuose gimė vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“. Šiandien ji jungia apie 200 choreografijos mokyklos mokinių ir mokytojų, džiugina žiūrovus lietuviško šokio pynėmis. Išvažinėta visa Lietuva, aplankyti miestai, miesteliai ir gyvenvietės, koncertuota didesnėse ir mažesnėse scenose.
Platūs „Kauškučio“ kelioniniai maršrutai. Studija reprezentavo lietuviško šokio meną tarptautiniuose festivaliuose Baltijos šalyse, Lenkijoje, Baltarusijoje, Gruzijoje, Bulgarijoje, Makedonijoje, Serbijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Kipre, Turkijoje, Kanadoje, Graikijoje, Kinijoje.
Kaip pavasario pranašas kasmet sušvinta Kovo 11-oji. „Kauškutis“ tądien mažeikiškiams dovanoja vis naujas temines choreografines programas ar choreografines miniatiūras. Jų sukurta daugiau kaip 30. Trys iš jų nufilmuotos LRT.
Mylimais, laukiamais tapo ir kasmetiniai „Kauškučio“ draugų susitikimai-koncertai gruodžio mėnesį. Tai puiki proga mažeikiškiams pažinti kitų Lietuvos miestų kolektyvus, pasimokyti vieniems iš kitų, giliau pažinti kitų regionų šokių specifiką, patirti kūrybos ir improvizacijos džiaugsmą.
Nuo 1984 m. kauškutiečiai yra visų respublikinių (Pasaulio lietuvių, Moksleivių dainų ir šokių švenčių), Telšių apskrities ir rajono švenčių dalyviai, įvairių konkursų dalyviai ir nugalėtojai.
2016 m. atgaivinta „Kauškučio“ tradicija kas ketveri metai organizuoti tarptautinį šokių festivalį „Sukauškiekem, sutrepsiekem“, į kurį kviečiami šokėjai, muzikantai, dainininkai iš įvairių pasaulio šalių. Festivaliuose jau svečiavosi kolektyvai iš Rusijos, Gruzijos, Armėnijos, Lenkijos, Izraelio, Italijos, Turkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos. 2020 m. festivalis vyko nuotoliniu būdu.

 

Liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ programos:

•„Saulele, motule, užtekėk“, 1988 – 1989 m.
• „Iš bobulės skrynios“, 1990 m.
• „Duktė namie viena liko“, 1993 m.
• „Suvenyras festivaliui“, 1995 m.
• „…Vieną kartą …“, 1996 m.
• „Jau saulelė“, 1997 m.
• „Kauškučio“ 10 m. jubiliejinė programa „Jau saulelė budino svietą“, 1998-03-11
• „Su vyturiu kylam“, 1999-03-11
• „Dienų tėkmė“, 1999-01-29
• „Lino kelias“, 2000-03-11
• „Sukauškiekem, sutrepsiekem“, 2000-03-11
• „Buvau į Lietuvą išėjęs“, 2002-03-11
• „Kauškučio“ 15 m. jubiliejinė programa „Bangų nešami“, 2003-03-11
• „Gėlių kvartale“, 2004-03-11
• „Mes sukam savo ratą“, 2005-03-11
• „Vaikystės glėby“, 2006-03-11
• „Dienų audimas“, 2007-03-11
• „Kauškučio“ 20 m. jubiliejinė programa „Iš kraitės skrynios“, 2008-03-11
• „Tūkstantmečio sutartinė“, 2009-03-11
• Keturios choreografinės miniatiūros „Varpelio aido link“, 2009-12-11
• „Sveiks, svieteli margs“, 2010-03-11
• „Šokio žingsniu“, 2010-12-09
• „Pakol jauni esma“, 2011-03-11
• „Sveiks, svieteli margs, sveiks ir tu, žmogau“, „Aukso paukštės“ įteikimo šventė, 2012-03-11
• „Kauškučio“ 25 m. jubiliejinė programa „Mūsų medyje paukščiai čiulbėkit“, 2013-03-11
• „Ir aš – pasaulio dalis“, 2014-03-11
• Tarptautinis festivalis Plungėje „Kovo 11 vaikai”, 2015-03-11
• „Einu savo keliu”, 2016-03-11
• „Mano vaikystės kiemas”, 2017-03-11
• „Dėl mūs visas šis pasaulis“, 2018-03-11.
• „Gimtosios žemės atsirėmęs…“, 2019-03-11.
• „Mane augina Lietuva“, 2020-08-29.

Ryškiausi  „Kauškučio“ laimėjimai:

• 1988 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurse „AGUONĖLĖ“ pripažintas geriausiu vaikų šokių kolektyvu.
• 1993 m. skirta kultūros ministerijos II choreografijos premija.
• 1996 m. Kanadoje Kvebeko mieste vykusiame IX tarptautiniame festivalyje-konkurse tarptautinės komisijos suteikta II vieta (iš 25 šalių kolektyvų).
• 2001 m. Respublikiniame konkurse „KLUMPAKOJIS“ – diplomas geriausiems jauniausiems šokėjams.
• LRT projekte-konkurse „MAŽŲJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA“ 2001 m. laimėta II vieta, 2005 m. – I vieta.
• 2004 m. ir 2008 m. „AGUONĖLĖS“ konkursuose užimtos II vietos.
• 2006 m. Respublikiniame konkurse „Klumpakojis“ šokėjai apdovanoti III laipsnio diplomu.
• 2010 m. Turkijoje, Ankaros mieste, tarptautiniame konkurse „DELPHIC GAMES“ „Kauškučio“ šokėjai pelnė IV vietą iš 64 pasaulio grupių.

• 2012-03-11 „Kauškučiui“ įteikta respublikinė nominacija „AUKSO PAUKŠTĖ“, kaip garbės ir įvertinimo ženklas.

• 2012-05-11 Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „AGUONĖLĖ 2012“ respublikiniame rate „Kauškutis“ su programa „Sveiks, svieteli margs“, laimėjo I vietą.
• 2013 m. Didžiajame tarptautiniame muzikos ir liaudiškų šokių festivalyje Serbijoje šokėjai laimėjo didįjį festivalio prizą (Grand prix).
• 2015 m. kolektyvas pelnė geriausio liaudies sceninio šokio ansamblio „Grand prix“ ir I laipsnio laureato diplomą Tarptautiniame Kūrybos festivalyje-konkurse Italijoje;
• 2016-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime už nuopelnus Mažeikių rajonui 2015 metais skirta rajono Savivaldybės nominacija „2015 m. kultūros ambasadoriai“.
• 2016 m. gruodžio 4 d. choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“ iškovojo pergalę Nacionaliniame Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurse „AGUONĖLĖ“. „Kauškutis“ su programa „Mūsų medyje paukščiai čiulbėkit“ tapo „AGUONĖLĖS” laureatu. Taip pat „Kauškutis“ buvo apdovanotas diplomais už išraiškingiausiai atliktą šokį, geriausią teminę programą.
• 2018 m. Tarptautiniame festivalyje-konkurse „GOLDEN DOLPHIN 2018“ Gruzijoje „Kauškutis“ apdovanotas festivalio „Grand prix“.
• 2019-02-16 Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas „Kauškučio“ meno vadovei Jolantai Tendienei už ilgametę ir aktyvią veiklą, bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą, bendruomenės telkimą, nuopelnus kultūros ir švietimo srityse, Mažeikių vardo garsinimą šalyje ir užsienyje.
• 2019-02-16 Dainų šventės kūrybinės grupės nariams: Jolantai Tendienei, Ramunei Zelbienei, Danguolei Dapšytei, Olga Gross, Jurgitai Kungienei, Vidmantui Alčauskiui įteikta Mažeikių rajono Savivaldybės nominacija už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą „2018 metų kultūros ambasadoriai“.
• 2019 m. lapkričio 23–24 d. choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“ iškovojo pergalę Nacionaliniame Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurse „AGUONĖLĖ 2019“. „Kauškutis“ tapo konkurso laureatu, studijos programa „Pro šarmotą langą“ išrinkta geriausia temine programa.
• 2021-01-22 „Kauškutis“ pirmą kartą dalyvavo nuotoliniame konkurse PLAY.
Šokiai „Tu, kiškeli“ ir „Čiulkinys“ apdovanoti specialiuoju „Publikos prizu“ – nemokamu dalyvavimu tarptautinėse meno dienose Italijoje, taip pat I laipsnio diplomu ir nemokamu dalyvavimu festivalyje Ispanijoje liepos mėnesį.
Šokis „Girnelės“ – I laipsnio diplomu ir galimybe nemokamai dalyvauti tarptautiniame konkurse Italijoje 2021 m. liepos mėnesį bei 50 % nuolaida festivalio choreografijos pamokoms.
Šokis „Tili tili dūda“ apdovanotas II laipsnio diplomu.

Kauškutiečių šūkis – Jeigu gėrį neši, gerasis žmogau, lai tau niekas kelių nepastoja.

Pagrindinis tikslas – Būti nacionalinės kultūros nešėju, propaguoti lietuviškas šokio tradicijas, pažinti ir gerbti savo ir kitų tautų istoriją bei kultūrą.

Studijai vadovauja:

  • Meno vadovė – Jolanta Tendienė
  • Muzikinės dalies vadovas – Jonas Šopa
  • Baletmeisteriai: Ramunė Zelbienė, Olga Gross, Danguolė Dapšytė, Eglė Vitkauskienė, Marius Naruta, Vytautas Balvočius
  • Koncertmeisteriai: Margarita Gedvilienė, Ingrida Jestromskienė, Lolita Saparienė, Inga Buivydienė.