Paskatinimai ir apdovanojimai

2023 m.

2023 m. Lietuvos nacionalinis kultūros centras specialiu prizu už Dainų švenčių tradicijų puoselėjimą apdovanojo regioninės liaudiškų šokių šventės „Skambantys šokių sodai“ meno vadovę Jolantą Tendienę.

2023 m. I ketvirtį už saugojamas ir puoselėjamas tautinio meno tradicijas  Mažeikių rajono savivaldybės mero padėkomis apdovanoti:

baletmeisterė Olga Gross

baletmeisterė Danguolė Dapšytė

baletmeisteris Marius Naruta

baletmeisterė Eglė Vitkauskienė

baletmeisterė Ramunė Zelbienė

2023 m. I ketvirtį už indėlį puoselėjant tautinį meną ir kūrybinį darbą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštais apdovanoti:

koncertmeisteris Vidmantas Alčauskis

koncertmeisterė Margarita Gedvilienė

koncertmeisterė Ingrida Jestromskienė

koncertmeisterė Lolita Saparienė

koncertmeisterė Raimonda Strikauskienė

koncertmeisteris Jonas Šopa

koncertmeisterė Monika Žičkienė

baletmeisteris Laurynas Krasauskas

2023 m. II ketvirtį už modernaus ir šiuolaikinio šokio puoselėjimą Mažeikių rajono savivaldybės mero raštais buvo apdovanoti:

baletmeisterė Jelena Legenzovienė

baletmeisteris Laurynas Krasauskas

koncertmeisterė Raimonda Strikauskienė

koncertmeisterė Dalia Liutkienė

2023 m. III ketvirtį už ilgametį ir nuoširdų bei atsakingą mokyklos puoselėjimą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštais apdovanoti:

vyresnioji buhalterė Alina Armonienė

ūkio dalies vedėja Edita Kneitaitė

budėtoja Sigutė Malūkienė

valytoja Aliutė Margelienė

budėtoja Rima Šiaulienė

sekretorė Virginija Valko

valytoja Joana Vaškevičienė

2023 m. IV ketvirtį už profesionalų pedagoginį darbą, iniciatyvumą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinį ugdymą ir atsidavimą savo profesijai Mažeikių rajono savivaldybės merės padėkos raštu buvo apdovanota mokyklos lietuvių liaudies šokio mokytoja ekspertė Jolanta Tendienė.

2022 m.

2022 m.  IV ketvirtį už švietėjišką misiją, nuolatinę inovacijų paiešką, kūrybines iniciatyvas bei jų įgyvendinimą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos padėkos raštu buvo apdovanotas vyr. mokytojas Marius Naruta.

2022 m. II ketvirtį premijos buvo skirtos 20 mokyklos darbuotojų.

2022 m. III ketvirtį premijos buvo skirtos 17 mokyklos darbuotojų.

2022 m. IV ketvirtį premijos buvo skirtos 26 mokyklos darbuotojams.