Apie mus

Mažeikių choreografijos mokyklos istorija prasidėjo 1983 metais. Šios idėjos autorius ir iniciatorius buvo miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas Romanas Songaila. Choreografijos skyrių po savo sparnu priglaudė vaikų muzikos mokykla ir jos direktorius Ričardas Grušas, o 26 mažus šokėjus pasitiko pirmoji choreografijos mokytoja Jolanta Plioplytė-Tendienė.
Choreografijos skyriuje nebetilpo visi norintys, taigi po 10 gyvavimo metų skyrius išaugo į atskirą choreografijos mokyklą, kurioje nuolat dirba daugiau kaip 20 aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Daugybė mokyklos absolventų pasirinko choreografo specialybę: dėsto ir rengia specialistus Klaipėdos universiteto Sportinių šokių katedroje, dirba ir kuria įvairiose respublikos šokio studijose, ansambliuose, šoko arba šoka garsiausiuose Lietuvos šokių kolektyvuose, šokio teatruose, taip pat dalyvauja įvairiuose televizijos projektuose.

Mokykloje sėkmingai gyvuoja dvi studijos, turinčios I meninio pajėgumo kategorijas – liaudiškų šokių studija „Kauškutis“ bei moderniojo šokio studija „Niuansas“. Tai – Mažeikių reprezentaciniai kolektyvai.

Moksleiviams siūlome šias programas:

  • NU ankstyvasis meninis ugdymas
  • FŠPU pradinis meninis ugdymas
  • FŠPU pagrindinis meninis ugdymas
  • NU išplėstinis-kryptingas meninis ugdymas

Mokykloje veikia 3 skyriai: liaudiškų šokių, modernaus šokio bei muzikinio ugdymo skyriai. Dėstomi klasikinis, lietuvių liaudies, modernus, pramoginis, pasaulio tautų – charakterinis, istorinis, folklorinis šokiai. Mokiniai turi galimybę muzikuoti: skambinti pianinu, groti akordeonu, saksofonu, fleita, klarnetu, griežti smuiku, o taip pat – mokytis aktorinio meno.

Mokyklos pedagogai dalyvavo pirmųjų ugdymo programinių reikalavimų, skirtų Lietuvos meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriams, rengime. Taip pat naujųjų „Rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų“ rengime. Šios rekomendacijos patvirtintos ŠMM 2015-01-21 įsakymu Nr. V-48 ir atitinka mūsų mokyklos darbinį-kūrybinį procesą.

Mokykla bendradarbiauja su garsiais ir talentingais baletmeisteriais. Kasmet keli iš jų atvyksta į Mažeikius ir kartu su mūsų mokyklos mokiniais kuria šokius arba atskiras programas. Mokykloje savo patirtimi dalinosi Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytojai: docentė Almutė Gražulienė, profesorius Vidmantas Mačiulskis, choreografai Živilė Adomaitienė, Marijanas Staniulėnas, Povilas Fokinas, Jekaterina Daineko, M. K.Čiurlionio menų mokyklos dėstytoja balerina Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė, sceninės praktikos specialistas Donatas Bakėjus, tos pačios mokyklos mokytoja ekspertė Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė, Kauno šokio teatro „Aura“ baletmeisterė Birutė Letukaitė, Lietuvos choreografų asociacijos pirmininkas Edmundas Žička ir kiti.

Ypač didžiuojamės, kad turime ir naudojamės Klaipėdos universiteto Menų fakulteto docentės Almutės Gražulienės dovanota biblioteka.

Mažeikių choreografijos mokykla yra miesto choreografinio darbo centras, mokytojai – nuolatiniai šokių kolektyvų ir jų vadovų konsultantai, teikiantys pedagoginę ir metodinę pagalbą bendrojo lavinimo ugdymo įstaigoms, pradinių klasių mokytojams bei įvairių studijų vadovams, o taip pat yra respublikinių dainų švenčių Šokių dienų  baletmeisteriai ir jų asistentai.

Ne veltui 2016 m. ir 2019 m. choreografijos mokyklos bendruomenei suteikta Mažeikių rajono savivaldybės nominacija „Kultūros ambasadoriai“.

Mūsų mokykla pilna įvairiaspalvių talentų, charakterių, spinduliuojančių akių, atvirų širdžių, čia dirba darbštūs, kūrybingi, iniciatyvūs mokytojai, mokosi atsakingi, kūrybingi, gerbiantys vieni kitus ir nuoširdžiai bendraujantys vaikai.

MISIJA

  • Padėti asmeniui įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją, sudarant sąlygas;
  • Tenkinti pažinimo, meninės saviraiškos poreikius;
  • Siekti naujų kompetencijų gyvenimui įprasminti, veikti tautos ir krašto kultūros tęstinumui;
  • Tapatybei išsaugoti bei pasirengti galimai profesinei karjerai.

VIZIJA

Mažeikių choreografijos mokykla – per šokį kultūrėjanti ir skatinanti kultūrėti rajoną bendruomenė, vienas iš rajono vizitinės kortelės elementų.

FILOSOFIJA

Formuojant vertybines nuostatas, vadovautis:

Profesionalumu – sąžiningai ir profesionaliai atlikti savo pareigas.

Savigarba ir pagarba kitiems – vadovautis aukšta vidine kultūra, reiklumu sau, tolerancija. Elgtis pagal susitartas taisykles, puoselėjant bendruomenės narių emocinį, fizinį ir psichologinį bendruomenės narių komfortą.

Sąžiningumu ir atsakomybe – dirbant savarankiškai, prisiimti atsakomybę už savo veiklą. Vertinant bendruomenės narius bei socialinius partnerius, vadovautis teisingumo, objektyvumo principais, mokėti pripažinti savo klaidas.

Poreikiu tobulėti – priimti tai kaip nuolatinį, nenutrūkstantį procesą, tobulinti kompetencijas mokantis savarankiškai ir komandoje, siekiant visapusiškos erudicijos, geranoriškai dalintis patirtimi, informacija.

Tautos tradicijų išsaugojimu ir tęstinumu – įsisąmoninti, kad kultūros paveldas perduodamas iš kartos į kartą bei jo tęstinumas yra valstybės pasididžiavimas ir pamatinė vertybė.

STRATEGINIAI TIKSLAI

Siekti kurti mokyklą, kuri taptų vaikų ir jaunimo neformaliojo meninio ugdymo centru.