Apie mus

Mažeikių Choreografijos mokyklos istorija prasidėjo daugiau kaip prieš 30 metų.

Šios idėjos autorius ir iniciatorius buvo miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas Romanas Songaila. 1983 metais 26 šokėjus po savo sparnu priglaudė vaikų muzikos mokykla ir jos direktorius Ričardas Grušas. Kiekvienais metais į choreografijos skyrių įsiliedavo vis nauji, nedrąsiai žengiantys pirmuosius šokio žingsnius, vaikai  ir atvykstantys mokytojai. Šokis Mažeikių mieste tapo viena populiariausių meno šakų. Choreografijos skyriuje nebetilpo visi norintys, taigi po 10 gyvavimo metų skyrius išaugo  į atskirą choreografijos mokyklą, kurioje nuolat dirba 23 darbuotojai: 17 aukštos kvalifikacijos pedagogų ( iš jų 4 mokytojai-ekspertai, 4 mokytojai-metodininkai, 2 vyr. mokytojai), 4 administracijos ir 4 ūkio dalies darbuotojai.  Mokosi per 300 mokinių. Išleista 23 mokinių laidos.  Dvidešimt penki mokyklos absolventai pasirinko choreografo specialybę: dėsto ir rengia specialistus Klaipėdos Universiteto sportinių šokių katedroje, dirba ir kuria įvairiose Respublikos šokio studijose, ansambliuose, šoko arba šoka garsiausiuose Lietuvos šokių kolektyvuose, šokio teatruose, taip pat  dalyvauja įvairiuose televizijos projektuose.

Moksleiviams siūlome šias programas:

  • NU ankstyvasis meninis ugdymas
  • FŠPU pradinis meninis ugdymas
  • FŠPU pagrindinis meninis ugdymas
  • NU išplėstinis – kryptingas meninis ugdymas

Mokykloje veikia 3 skyriai: liaudiškų šokių, modernaus šokio ir muzikinis skyriai. Dėstomi klasikinis, lietuvių liaudies, modernus, pramoginis, charakterinis, istorinis, folklorinis šokiai. Mokiniai turi galimybę muzikuoti: skambinti pianinu, groti akordeonu, saksofonu, griežti smuiku, dainuoti.

Mokyklos pedagogai dalyvavo pirmųjų ugdymo programinių reikalavimų, skirtų Lietuvos meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriams, rengime. Taip pat naujųjų „Rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų“ rengime. Šios rekomendacijos patvirtintos ŠMM 2015-01-21 įsakymu Nr. V-48 ir atitinka mūsų mokyklos darbinį-kūrybinį procesą.

Mokyklos pedagogai bendradarbiauja su garsiais ir talentingais baletmeisteriais. Kasmet keli iš jų atvyksta į Mažeikius ir kartu su mūsų mokyklos mokiniais kuria šokius arba atskiras programas. Mokykloje savo patirtimi dalinosi Klaipėdos Universiteto Menų fakulteto dėstytojai: docentė Almutė Gražulienė, profesorius Vidmantas Mačiulskis, choreografai Živilė Adomaitienė, Marijanas Staniulėnas, Povilas Fokinas, Jekaterina Daineko, M.K.Čiurlionio menų gimnazijos dėstytoja balerina Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė, sceninės praktikos specialistas Donatas Bakėjus, tos pačios mokyklos baleto skyriaus vedėja Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė, Kauno šoko teatro „Aura“ baletmeisterė Birutė Letukaitė ir kiti.

Ypač didžiuojamės, kad turime ir naudojamės Klaipėdos Universiteto menų fakulteto docentės Almutės Gražulienės dovanota biblioteka.

Mokykloje sėkmingai gyvuoja dvi studijos, turinčios I-ąsias meninio pajėgumo kategorijas. Tai liaudiškų šokių studija „Kauškutis“ ir modernaus šokio studija „Niuansas“. Abi studijos dalyvauja šalies šokių festivaliuose ir konkursuose, respublikinėse ir apskrities šokių šventėse, įvairiuose europiniuose projektuose. Tokiuose kaip Tarptautinis projektas „Godos“, kurį rengia Kauno šokio teatras „Aura“ kartu su partneriais iš Norvegijos teatru „Panta Rei“, M.K.Čiurlionio menų gimnazijos projektas „Gabūs ir talentingi“ bei kiti. Tai – Mažeikių reprezentaciniai kolektyvai.

Mažeikių choreografijos mokykla tapo miesto choreografinio darbo centru, įvairių rajoninių renginių organizatoriumi, mokytojai yra nuolatiniai šokių kolektyvų ir jų vadovų konsultantai, teikiantys pedagoginę ir metodinę pagalbą bendrojo lavinimo ugdymo įstaigoms, pradinių klasių mokytojams bei įvairių studijų vadovams.

Ne veltui 2015 m. Choreografijos mokyklos bendruomenei suteikta Mažeikių savivaldybės nominacija „Kultūros ambasadoriai“.

Mūsų mokykla pilna įvairiaspalvių talentų, charakterių, spinduliuojančių akių, atvirų širdžių, čia dirba darbštūs, kūrybingi, iniciatyvūs mokytojai, mokosi atsakingi, kūrybingi, gerbiantys vieni kitus ir nuoširdžiai bendraujantys vaikai.