MISIJA

  • Padėti asmeniui įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją, sudarant sąlygas:
  • Tenkinti pažinimo, meninės saviraiškos poreikius;
  • Siekti naujų kompetencijų gyvenimo įprasminimui, veikimui tautos ir krašto kultūros tęstinume;
  • Tapatybės išsaugojimui bei pasirengimui galimai profesinei karjerai.

VIZIJA

Mažeikių choreografijos mokykla – per šokį kultūrėjanti ir skatinanti kultūrėti rajoną bendruomenė, vienas iš rajono vizitinės kortelės elementų.

FILOSOFIJA

Formuojant vertybines nuostatas, vadovautis:

Profesionalumu – sąžiningai ir profesionaliai atlikti savo pareigas.

Savigarba ir pagarba kitiems – vadovautis aukšta vidine kultūra, reiklumu sau, tolerancija. Elgtis pagal susitartas taisykles, puoselėjant bendruomenės narių emocinį, fizinį ir psichologinį bendruomenės narių komfortą.

Sąžiningumu ir atsakomybe – dirbant savarankiškai, prisiimti atsakomybę už savo veiklą. Vertinant bendruomenės narius bei socialinius partnerius, vadovautis teisingumo, objektyvumo principais, mokėti pripažinti savo klaidas.

Poreikiu tobulėti – priimti tai kaip nuolatinį, nenutrūkstantį procesą, tobulinti kompetencijas mokantis savarankiškai ir komandoje, siekiant visapusiškos erudicijos, geranoriškai dalintis patirtimi, informacija.

Tautos tradicijų išsaugojimu ir tęstinumu – įsisąmoninti, kad kultūros paveldas perduodamas iš kartos į kartą bei jo tęstinumas yra valstybės pasididžiavimas ir pamatinė vertybė.

STRATEGINIAI TIKSLAI

Siekti kurti mokyklą, kuri taptų vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centru.