Korupcijos prevencija

Mažeikių choreografijos mokyklos (toliau – mokykla) už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Eglė Vitkauskienė tel. +370-443-43468 el. p. info@mazeikiuchm.lt

 Pranešimus ir pasiūlymus korupcijos prevencijos klausimais galite pateikti:

  1. Raštu, atsiunčiant pranešimą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui adresu Draugystės g. 32, 12 kabinetą, Mažeikiai
  2. Paliekant pranešimą dėžutėje: „Pranešimai ir pasiūlymai korupcijos prevencijos klausimais” adresu: Draugystės g. 32, 12 kabinetas, Mažeikiai.
  3. El. paštu info@mazeikiuchm.lt 

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokyklos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas mokykloje, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį, nurodytais kontaktais.

Asmens pageidavimu, garantuojamas jo anonimiškumas.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmenys pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (+370 5) 266 33 33 ir (+370 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (+370 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti

STT – Pranešk apie korupciją

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA ČIA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

DARBUOTOJU TOLERANCIJOS KORUPCIJAI APKLAUSA 2022