Finansinės ataskaitos

2024 m. ataskaitos

2024 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2024 metų I ketvirčio mokėtinų sumų ataskaitos

2023 m. ataskaitos

2023 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023-ųjų metų finansinių ataskaitų rinkinys

2023-ųjų metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. ataskaitos

2022 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. ataskaitos

2021 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. ataskaitos

2020 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019

2018 m. ataskaitos

2018m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. ataskaitos

2017 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. ataskaitos

2016 m. I ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. III ketvirtis

2015 m. ataskaitos

2015 m. I ketvirtis

2015 m. II ketvirtis

2015 m. III ketvirtis

2015 m. IV ketvirtis

2014 m. ataskaitos

2014 metų ataskaita