XXVIII LAIDOS DIPLOMŲ ĮTEIKIMŲ ŠVENTĖ

K. JAGMINO PRADINĖS MOKYKLOS JUBILIEJUS „30 AČIŪ“
2024-05-21
„KAUŠKUTIS“ TEATRALIŠKUOSE RENAVO DVARIŠKIŲ GYVENIMO ATSPINDŽIUOSE.
2024-05-30

Graži kelionė polkos žingsneliu praskriejo per aštuonerius metus…
Mažeikių choreografijos mokyklos liaudies skyriaus XXVIII laidos
diplomų įteikimas vyko neįprastai – mokyklos absolventai kartu su mokytojais svečiavosi Kaune, apsilankė Kauno muzikiniame teatre
J. Štrauso balete „Kita PELENĖS istorija“
Mokiniams įteikti mokyklos baigimo pažymėjimai bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai.

Nuoširdžiai sveikiname absolventus ir jų auklėtojus
Jolantą Tendienę bei Vytautą Balvočių!

Mieli „KAUŠKUČIO“ VETERANAI, laukiame grįžtant į šokių sales!