„KAUŠKUTIS“ TEATRALIŠKUOSE RENAVO DVARIŠKIŲ GYVENIMO ATSPINDŽIUOSE.

XXVIII LAIDOS DIPLOMŲ ĮTEIKIMŲ ŠVENTĖ
2024-05-22
ŠOKIŲ FESTIVALIS-KONKURSAS „ANT BANGOS-2024“
2024-06-02

Šiltą penktadienio popietę „KAUŠKUČIO“ merginos praleido nuostabioje
Renavo dvaro aplinkoje, kur šoko bei pamokė šokti istorinius šokius dvaro svečius.