MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ IR PASIEKIMŲ IR JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS