MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS