APDOVANOJIMAI VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

„KAUŠKUTIS“ RESPUBLIKINIO KONKURSO APDOVANOJIMUOSE ŪKININKAMS
2024-02-02
„ŠOKIME KARTU – „JUNGA“, AŠ IR TU“
2024-03-02

APDOVANOJIMAI VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

Vasario 16-oji – ypatinga diena!
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė valstybės apdovanojimus
už nuopelnus Lietuvai ir už jos vardo garsinimą pasaulyje.
Didžiuojamės, kad Ordino „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ medaliu apdovanota
Jolanta Tendienė.
Jolanta Tendienė – choreografijos mokytoja ekspertė,
Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė,
vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ įkūrėja ir meno vadovė.
Ji yra viena iš aktyviausių Mažeikių krašto inteligentijos atstovių, savo idėjomis ir darbais deklaruojanti aiškią pilietinę poziciją, gerai suvokianti savo, kaip visuomenės švietėjos, misiją. Pedagoginis meistriškumas ir aukšta dalykinė kompetencija, aktyvi kūrybinė visuomeninė veikla pelnytai ir pagarbiai išskiria J. Tendienę
ne tik Mažeikių choreografijos mokykloje bei rajone, bet ir respublikoje.
Tai mūsų Mokytoja, Garbės pilietė, reiklioji iniciatorė, nepailstanti lietuviško choreografinio meno skleidėja, Dainų švenčių tradicijų puoselėtoja ir nuoširdi kolegė.

Mažeikių choreografijos mokyklos bendruomenei įteikta nominacija
„TAUTINĖS KULTŪROS PUOSELĖTOJA“
už iniciatyvų ir profesionalų liaudiškosios choreografijos puoselėjimą ir rezultatyvią sklaidą regione, šalyje ir pasaulyje, modernaus šokio bei kūrybinių partnerysčių plėtojimą, bendruomeniškos aplinkos kūrimą.
GARBĖS ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS MAŽEIKIŲ KRAŠTUI“
apdovanota mokyklos direktorė Jolanta Tendienė.

Renginį puošė liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ šokėjai.