VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS IR PIRKIMO KOMISIJOS,DARBO REGLAMENTO, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS