VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ PIRKIMO ORGANIZATORIAUS IR KOMISIJOS PATVIRTINIMAS