MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS