MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ TVARKOS APRAŠAS