MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS