MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS