MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS