INCIDENTŲ DARBE APLINKYBIŲ IR PRIEŽASČIŲ TYRIMO BEI JŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS