MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOD MOKYKLOS ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS