MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOD MOKYKLOS SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS