MAŽEIKIŲ CHOREOGRAFIJOD MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS