2024 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys