2023 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys