2023 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys