2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys