2022 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys