2022 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys