2022 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys