2022 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys