2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys