2021 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys