2020 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys