Ekstremaliųjų priemonių plano įgyvendinimo 2023 m ataskaita