KLAIPĖDOS IR MAŽEIKIŲ ŠOKIO MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA

BALETAS VAIKAMS „NIEKELIS“
2022-03-18
„KAUŠKUTIS“ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NOMINACIJŲ ĮTEIKIMO CEREMONIJOJE.
2022-04-08

Balandžio 1 d. Mažeikių choreografai turiningai praleido dieną, dalyvaudami Klaipėdos ir Mažeikių šokio mokytojų metodinėje dienoje „Kolegialusis mokymasis dėl geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų ir aukšto pasitenkinimo ugdymo šokiu paslauga“

Klaipėdos miesto choreografų metodinio būrelio pirmininkė Ilona Stankevičienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro šokių studijos „Junga“ neformaliojo vaikų švietimo mokytoja, ekspertė supažindino seminaro dalyvius su Klaipėdos miesto choreografų būrelio veiklą.
Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ meno vadovė, mokytoja ekspertė, Jolanta Tendienė bei mokyklos vyr. mokytojas Marius Naruta pristatė pranešimą „Mažeikių choreografijos mokyklos 39 metų kūrybinis kelias. Šiuolaikiški šokio mokymosi metodai“.
Išklausėme Vaidos Zacharevičienės, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro „Draugystė“ šokio mokytojos metodininkės pranešimą „Interaktyvumas šokio pamokoje“.

Klaipėdos Žvejų rūmuose žiūrėjome Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ performansą „Siūbuojanti žemė“