Mokyklos taryba

MAŽEIKIŲ  CHOREOGRAFIJOS  MOKYKLOS TARYBA

 

 

 

Olga Gross – pirmininkė – choreografijos mokyklos mokytoja-ekspertė

Augustas Petkus – sekretorius – choreografijos mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui

 

1. Danguolė Dapšytė                        – choreografijos mokyklos mokytoja-metodininkė

2. Vaida Gedvilienė                         – 6 „L“ klasės mokinio mama

3. Edita Rancienė                            – 6 „L“ klasės mokinio mama

4. Eglė Džiugelienė                        – 3 „L“ klasės mokinio mama

5. Ūla Pečelytė                               – išplėstinio-kryptingo ugdymo grupės mokinė

6. Kamilė Narbutaitė                   – išplėstinio-kryptingo ugdymo grupės mokinys